1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont dla osób indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym znajdującym się w domenie speedwayrulez.com (zwanym dalej "Serwisem")
1.2 Właścicielem serwisu jest Piotr Łaczkowski zamieszkały przy ulicy Sienkiewicza 1/8 62-200 Gniezno (zwany dalej Administratorem).
2. ZASADY SERWISU
2.1 Serwis speedwayrulez.com jest grą online darmową, możesz korzystać z gry poprzez komputery oraz urządzenia przenośne. Użytkownik muszą stosować się do regulaminu gry. Administrator ma możliwość zawieszenie lub usunięcia konta użytkownika w przypadku złamania zasad.
2.2 Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto użytkownika. Zakazane jest korzystanie z kilku kont jednocześnie.
2.3 Dozwolone jest zakładanie kont przez więcej niż jedną osobę z tego samego komputera lub łącza internetowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej chęci Administratorowi.
2.4 Nie jest dozwolone aby użytkownicy korzystający z tego samego komputera lub łącza internetowego współpracowali ze sobą. W przypadku wykrycia takiej współpracy Administrator ma prawo zawiesić lub usunąć konta współpracujących użytkowników.
2.5 Serwis umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych między użytkownikami. Rozpowszechnianie treści, takich jak pornografia, wulgaryzmy, ekstrema polityczne, ksenofobia czy SPAM-u jest zabronione.
2.6 Użytkownik odpowiada za zamieszczane w serwisie treści oraz nazwę klubu. Oświadcza, że rozpowszechniane przez niego treści w ramach serwisu (pliki graficzne, nazwa drużyny, tekst na forum dyskusyjnym itd) nie są obciążone roszczeniami ani prawami osób trzecich.
2.7 W przypadku braku wolnych miejsc w grze, drużyna gracza nieaktywnego od co najmniej miesiąca może zostać przejęta przez nowego gracza.
3. FUNKCJE DODATKOWE
3.1 Serwis jest darmowy jednak zawiera także funkcję dostępną po uiszczeniu dobrowolnej wpłaty ("premium – utrzymanie serwera") polegającą na tuningu czyli jednokrotnym podniesieniu mocy maszyny powyżej jej nominalnej wartości.
3.2 Chcąc wykupić dostęp do funkcji premium-utrzymanie serwera użytkownik na stronie swojego klubu klika przycisk "Zakup kredyty" a następnie uiszcza opłatę w serwisie operatora płatności.
3.3 Operatorem płatności jest CashBill S.A. ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241-08-01, Regon: 241048572, KRS : 0000323297
3.4 Reklamacji płatności można dokonać pod adresem http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html
3.5 Otrzymany od operatora płatności kod, użytkownik wprowadza w polu "Wprowadź otrzymany kod", jeśli kod jest prawidłowy i ważny użytkownik otrzymuje 10 kredytów za pomocą których może opłacać funkcje premium- utrzymanie serwera.
3.6 Zakupiony kod jest ważny przez 100 dni i może zostać użyty tylko raz. Kredyty uzyskane za pomocą kodu również są ważne 100 dni.
3.7 Reklamacje związane z używaniem kodu oraz funkcjami premium należy kierować na adres email: p.laczkowski@wp.pl
Color Theme
Header Styling
Header
Sidebar Styling
Sidebar
Sidebar Gradient
Content Styling